cieacova
22 de de novembre de 2022
Obert el termini d'inscripció per a les proves de certificació de coneixements de valencià de les universitats valencianes
Més informació Oficina de promoció del valencià de l'Ajuntament de Picanya

Ja està obert el termini d'inscripció per a les proves de CIEACOVA. entre el 14 i el 21 de novembre de 2022. En el web cieacova.com trobareu tota la informació.

Títols expedits per CIEACOVA
CIEACOVA és un organisme format per les universitats valencianes (Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández d’Elx) per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics.

Els certificats expedits a l’empara de la CIEACOVA són equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.

Al juny tornen a haver-hi exàmens. També és possible obtindre titulació de coneixements de valencià a l'EOI (Escola Oficial d'Idiomes) i, com és conegut per mitjà de les proves de la Junta són a l'octubre.

Podeu aclarir qualsevol dubte a l'Oficina de Promoció del valencià de l'Ajuntament de Picanya.


Vídeos relacionats