FOMENT, PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL, BON GOVERN I ÈTICA

SUBVENCIÓ:
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT, PROMOCIÓ I
DIVULGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL – MODALITAT 3.- BON GOVERN I ÈTICA.

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
Promoure l'adopció de mesures referents a l'elaboració i implantació de codis ètics, de
conducta i/o de bon govern

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Realització de la corresponent:
GUIA OPERATIVA DE BON GOVERN I ÈTICA A L'AJUNTAMENT DE PICANYA

IMPORT REBUT:
5.000€

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:
Diputació Provincial de València.

DIVAL